SugarCRM Sales Analytics

Korzyści

  • Uproszczona analiza planów sprzedażowych: pełna widoczność możliwości sprzedażowych; niekonwencjonalne raporty dotyczące trendów; bezpośrednie raporty i analizy
  • Gotowe raporty i panele: raporty dotyczące zysków i trendów historycznych; przegląd obecnych planów i możliwości sprzedażowych; analiza na przyszłość, benchmarking i raportowanie dotyczące wyjątków
  • Możliwość stworzenia i udostępniania unikalnych widoków: budowanie własnych raportów i paneli; zmierzenie wskaźników KPI firmy; współpraca z zespołem poprzez email lub dzięki wstawionym panelom
  • Możliwość rozszerzenia danych do pełnej analizy danego klienta – dodawania pól z SugarCRM lub jakiegokolwiek innego systemu

CENA

Free app.

 

How to get it:

  1. Login or register for a GoodData account

  2. Create a SugarCRM Sales Analytics project

  3. Walk through a simple setup wizard

  4. Be amazed with new insights into your opportunity pipeline


 

Upgrade / Rozszerzenie funkcjonalności

Dzięki prostej aktualizacji Sugar CRM Analytics, mogą Państwo w znaczny sposób rozszerzyć funkcjonalność raportowania. Istnieje możliwość rozszerzenia analizy sprzedaży i klientów w oparciu o szczegółowe dane w celu uzyskania trendów sprzedażowych na przestrzeni czasu, analizy danych klienta poprzez moduły i wizualizacji rezultatów poprzez raporty i panele dostosowane do potrzeb Państwa organizacji.

Więcej pól i obiektów

Teraz mogą Państwo rozszerzyć swoje raporty poprzez włączenie zarówno standardowych obiektów i pól, jak i tych, odpowiadających jedynie Państwa organizacji. Dzięki temu można stworzyć raporty dotyczące analizy krzyżowej w zakresie potencjalnych klientów, kampanii i konkretnych przypadków. Można również sprawdzić jaki potencjalny klient staje się najszybciej klientem kluczowym bądź przynoszącym największe zyski.

Wielorakie źródła danych

Wystarczy włączyć dane z innych systemów, aby śledzić dziesiątki wskaźników KPI związanych z cyklem życia klienta. Można również skorelować dane z informacjami z rynku, Google AdWords, kontaktami handlowymi , informacjami HR czy nawet nagraniami rozmów telefonicznych – dzięki temu uzyskają Państwo bardziej szczegółową analizę w rozbiciu na obiekty, grupy, poziomy, etapy i wyjątki.

Planowane aktualizacje

Warto zaplanować kiedy GoodData ma dokonywać zrzutu Państwa danych. Codzienne aktualizacje pozwalają na zaawansowane analizy, dzięki którym powstaje historia raportów pokazujących, jak dane zmieniają się na przestrzeni czasu. Codzienne zrzuty danych pozwalają na aktualne porównania z innymi raportami, co wymusza spójne rezultaty jeśli kilku użytkowników pracuje z tym samym zestawem danych.

Zaawansowany dostęp

Do GoodData można zalogować się bezpośrednio z SugarCRM. Wystarczy wstawić tabulator GoodData, w celu zapewnienia idealnej integracji z funkcją jednorazowego logowania. Użytkownicy muszą podać swoje dane uwierzytelniające tylko raz i otrzymują natychmiastowy dostęp do danych bez potrzeby ciągłego wpisywania nazw użytkownika czy haseł w wielu systemach.

Czy są Państwo gotowi ulepszyć swoje doświadczenie z SugarCRM Sales Analytics?

Skontaktuj się z nami już dziś!