Data Mart

Data Mart to analityczne serce GoodData. To właśnie tam dane łączone są w logiczny model faktów, atrybutów i metryk.

Nasza elastyczna konstrukcja modelowania danych ułatwia adaptację bazowego modelu danych, który zasila każdy projekt GoodData. Z łatwością można dodawać metryki, agregacje, źródła danych lub połączenia danych bez potrzeby przebudowywania raportów czy paneli. Rezultatem jest niezaburzająca zmiana propagowana w Data Mart.

Data Mart GoodData można zaprogramować w przeciągu kilku minut, nie ma potrzeby zapewniania odrębnej infrastruktury (takiej jak serwery wirtualne, system operacyjny czy też licencje na oprogramowanie, bazy danych i inne komponenty) . Wystarczy zdefiniować model danych, załadować je i gotowe! Interfejs do ładowania danych i jego możliwość wywołań REST API poprzez GoodData CL (narzędzie linii komend) czyni to możliwym. Olbrzymia elastyczność Data Mart oznacza, że można dowolnie żonglować danymi w projektach, dzięki czemu wymagania biznesowe Państwa firmy będą spełnione bez zbyt dużego nakładu pracy. To po prostu sprawny BI, najlepszy z możliwych.

Analiza & Buforowanie

Systemy Business Intelligence to tradycyjnie jeden z największych problemów centrum danych. Wielowymiarowa analiza wymaga szybkich procesorów, a dane szybko rosną do rozmiarów tera bytów i większych. Przez lata, budując oprogramowanie do analizy danych, musiano dokonywać wyborów pomiędzy prędkością, mocą a kosztami. I z tego powodu większość BI jest tworzona według przepisu – to gotowe systemy, odpowiadające na zdefiniowane wcześniej pytania w tradycyjnych kostkach OLAP.

GoodData proponuje inne podejście, nieograniczone przez kontener czy klaster. Sprawiliśmy, że analizy ad hoc są tak szybkie i proste jak w tradycyjnych BI. Dzięki temu nowe zapytania, związane z nowymi danymi są tak proste jak powtarzalne zapytania, związane z przewidywanymi danymi.

Inteligentne przetwarzanie zapytań ‘in-memory’ i buforowanie rezultatów pokonuje ograniczenia wydajnościowe, które pojawiają się w wielu systemach BI.

Intuicyjny język modelowania

Z GoodData, nowe zapytania i metryki nie potrzebują zaawansowanej znajomości SQL czy też języków skryptowych (tak, nigdy więcej MDX!). Zamiast tego, GoodData zapewnia intuicyjny schemat tworzenia metryk, z gotowymi kreatorami do tworzenia najbardziej popularnych z nich. Język modelowania sprawia, że narzędzie analityczne GoodData każdemu użytkownikowi wyda się niezwykle proste, a zarazem wyraziste w odbiorze.

Elastyczny model danych

Elastyczna konstrukcja modelowania danych GoodData ułatwia adaptację bazowego modelu danych, który zasila każdy projekt GoodData. Z łatwością można dodawać metryki, agregacje, źródła danych lub połączenia danych bez potrzeby przebudowywania raportów czy paneli. Rezultatem jest niezaburzająca zmiana propagowana w Data Mart.