Składy zdarzeń

Skład zdarzeń GoodData działa jako magazyn danych w chmurze i jest stworzony w celu zbierania i przechowywania danych opartych o zdarzenia.

Zdarzenia te są konsumowane przez Data Mart do analizy. Taka segmentacja umożliwia GoodData magazynowanie danych historycznych w sposób przyjazny chmurze, niezależnie od danych analitycznych dla użytkowników biznesowych.

Wysoka wydajność

Skład zdarzeń GoodData to specjalnie skonstruowany magazyn, który zbiera dane jako strumień zdarzeń, co sprawia, że zbieranie i przechowywanie danych jest dużo prostsze. W porównaniu do ładowania danych bezpośrednio do Data Mart skład zdarzeń daje o rząd wielkości lepszą wydajność, zarówno pod względem objętości jak i prędkości składowania danych.

Magazynowanie danych historycznych

Skład zdarzeń zapewnia wydajne składowanie danych historycznych. Wspiera metody SCD (slowly changing dimension) Typ 2. Dla magazynu zdarzeń, GoodData posiada interfejsy wejściowe zarówno kolumnowe jak i wierszowe oraz solidny schemat transformacji wyjściowych (w tym pre-agregację, próbkowanie i transformację biznesową).

Pre-agregacja & transformacja danych

Skład zdarzeń pozwala na obsługę nawet większych ilości danych poprzez różnorodne pre-agregacje, próbkowanie i techniki transformacji. Dzięki tym technikom zapytania do analizy w Data Mart są przetwarzane szybciej i bardziej efektywnie.

Podział

Najbardziej znamienną cechą składów zdarzeń GoodData jest to, że pozwala on na jasne rozgraniczenie pomiędzy zbieraniem i przechowywaniem danych historycznych, a populacją danych w Data Mart do analizy.