Platforma Multi-Tenant

GoodData jest skonstruowana jako pojedyncza platforma dla wielu klientów (‘multi-tenant’) wykorzystująca w całości ekonomikę i skalę chmury.

Klienci otrzymują dostęp do każdej funkcji w momencie, w którym jest ona udostępniana, bez potrzeby dokonywania trudnych, wymuszonych migracji. GoodData jest zintegrowaną platformą i dzięki temu nie ma potrzeby łączenia osobnych magazynów danych, silników analitycznych oraz narzędzi do modelowania i wizualizacji.

Wielu klientów, jedna instancja

GoodData to w całości aplikacja ‘multi-tenant’, zbudowana jako bezstanowa aplikacja internetowa na platformie multi-tenant dla wielu rozwiązań. Dzięki temu aplikacja ta charakteryzuje się niezwykłą mocą i ekonomiką, która przypomina aplikacje w chmurze takie jak Salesforce, Gmail i inne.

GoodData wprowadza nowe wersje swojej platformy co dwa tygodnie, a to oznacza, że od 2008 roku pojawiło się ich już ponad 50. Każdy klient GoodData może skorzystać z każdej nowej funkcji i usprawnienia w całej infrastrukturze – bez potrzeby instalowania aktualizacji, ponownego wdrażania na produkcję i często zatrzymywania aplikacji na jego czas.

Zapytania & Składowanie

GoodData jest niezależna od konkretnej technologii bazy danych, gdyż jej użytkownicy, zamiast z fizycznej warstwy danych (PDM), korzystają z logicznego modelu danych (LDM), który określa atrybuty, fakty i ich korelację. Wszystkie metryki i raporty są zdefiniowane w warstwie LDM i są skorelowane z fizycznym modelem danych.

GoodData jest zoptymalizowana dla procesów OLAP dzięki specjalnym technikom indeksowania, rozległemu użyciu buforowania i brakowi narzutu związanego z transakcyjnością. Procesowanie ‘in- memory’ znacznie przyspiesza przestawianie wykresów (pivoting), a poziome partycjonowanie Data Mart ma olbrzymi wpływ na poprawę wydajności.

Asynchroniczna, kierowana metadanymi warstwa pośrednia

Warstwa pośrednia GoodData Middleware przetwarza wiadomości asynchronicznie i jest zbudowana na schemacie metadanych, który określa każdą funkcję w obrębie GoodData (np. metryki, filtry, raporty, panele, stan operacyjny, zdarzenia i audyty) .

API Infrastruktury

API Infrastruktury zapewnia programowy interfejs, z którego można zdalnie tworzyć użytkowników, projekty i konta, dokładnie w taki sam sposób, w jaki można to zrobić z interfejsu użytkownika GoodData.